ขอบเขตการส่งสัญญาณของสถานี
ขอบเขตการส่งสัญญาณของสถานี

เคราะห์ภาพการส่งคลื่นวิทยุของสถานี

 A   =    หมายถึง     สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นชุมชนร่มโพธิ์คำ    FM  105.50  MHz. 

เขตพื้นที่ครอบคลุมของคลื่นที่มีกำลังส่ง   แรง

เขตพื้นที่ครอบคลุมของคลื่นที่มีกำลังส่ง  ปานกลาง

เขตพื้นที่ครอบคลุมของคลื่นที่มีกำลังส่ง  อ่อน

พื้นที่ที่คลื่นมีกำลังส่ง   แรง   ครอบพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง(เขตบ้านธาตุ ราชภัฏสกลนคร),อำเภอพรรณานิคม,อำเภอพังโคน,อำเภออากาศอำนวย,วานรนิวาส,วาริชภูมิ ,นิคมน้ำอูน,และสว่างแดนดิน         
พื้นที่ที่คลื่นมีกำลังส่ง   ปานกลาง     ครอบพื้นที่ในเขตอำเภอ  เมืองสกลนคร,อำเภอนาหว้า

อำเภอนาแก,อำเภอพังโคน,อำเภออากาศอำนวย,วานรนิวาส,วาริชภูมิ ,นิคมน้ำอูน,และสว่างแดนดิน

พื้นที่ที่คลื่นมีกำลังส่ง   อ่อน     ครอบพื้นที่ในเขตอำเภอ  เมืองสกลนคร,อำเภอกุสุมาลย์,อำเภอนาหว้า (จังหวัดนครพนม)  ,อำเภอคำตากล้า,อำเภอเจริญศิลป์,และอำเภอวาริชภูมิ